stadsbrei 4 juni

De 10 gehaakte handen voor het volgende project geraken af vandaag. Claude neemt alles mee naar huis om er een geheel van te maken.

Voor het eerst kunnen we werken in de zon, maar er is er maar ééntje die dat 2 uur volhoudt. De anderen zoeken al gauw de schaduwkant op. Het breien (of in dit geval haken) met plastiek is al niet zo gemakkelijk. Met zweet in de handen en verslappende draden wordt het er niet beter op. We zijn met 7 vandaag, inclusief Hélène die verschillende verenigingen van Espace Matonge vertegenwoordigt. De installatie van de handenketting is gepland voor het einde van de maand en zal door een kleine groep ‘en stoemelings’ gedaan worden, met slechts enkele ‘pick-nickers’ en een filmcamera als getuige. Daarna is er een ontmoeting in de Matongewijk, waar een wijkfeest aan de gang is.

De details van de installatie worden onder het werken besproken, net als de andere agendapunten.

Op de vraag van KNITTAPLEASE om een foto van de konijnen ter beschikking te stellen voor een internationaal boek over brei-graffiti, wordt positief gereageerd, op voorwaarde dat het niet gesponsored wordt door desastreuze multinationals…. (en dat blijkt niet het geval. Er is helemaal geen sponsoring)

Andere uitnodigingen voor exposities en artistieke projecten slaan we voorlopig af. Ons werkterrein is de straat en daar hebben we onze handen nu vol aan.

Het volgende project wordt waarschijnlijk een herneming van de rechterspruiken voor veiligheidscamera’s. Laurence werkt iets uit voor de volgende bijeenkomst van de gang.

Er zijn ook nog plannen voor een breisessie met zwerfplastiek op een markt, voor een paar subtiele interventies tijdens het nationale defilé, voor een rood/witte condoom rond een enorme paal, voor het bedelven van een misplaatst hek onder vele vele bloemen, enz….

Alle geïnteresseerden zijn welkom op vrijdag 2 juli, tussen 4 en 6 uur, op het bekende adres: Micro Marché, Steenkoolkaai 9, 1000 BRUSSEL


Eén reactie


Reacties zijn gesloten.