bloementapijt

Afgelopen vrijdag 03.09 komen 2 nieuwe leden onze gang vervoegen. We zijn dus nu met 13 en we leggen de eerste 50 bloemen bijeen voor de hekkenbrei. De hamvraag van de meeting vormt de keuze van het hek. Het ‘meest storende’ hek.

We komen er niet helemaal uit, maar de discussie levert wel een goeie uitwisseling en een eerste selectie op. Wie wil mag meestemmen via de blog of op de volgende stadsbrei op vrijdag 1 october in Micro Marché.

1. Een hek rond een speelplein.

Voor sommigen is het eerder een functionele bescherming, anderen vinden de hekken vaak buiten proportie en storen zich aan het idee dat kinderen alleen nog

mogen spelen in ‘kooien’. Als voorbeeld van een dergelijke kooi wordt het basketbalveldje midden op de Slachthuislaan in Anderlecht genoemd, ter hoogte van de Stw op Bergen. Bij nader onderzoek blijkt het al een transformatie te hebben ondergaan, maar even verderop aan de Papenvest staat wel een voorbeeld van een hoogomhekt speelplein. (photo volgt). Hoe ziet de buurt echter zo’n hek? Of horen we dat wel als we bezig zijn? Een voordeel van een actie bij een speelveld is dat het waarschijnlijk goed ontvangen wordt en een poosje blijft hangen.

2. Hek Kunstschool St Lucas.

Een hek bij een school is niet voor iedereen storend,  maar de omvang van dit hek doet wel vragen rijzen. Wat met de relatie tussen kunst en buurt?

Iemand merkt op dat het wel veel werk is,  om dat hele hek te doen verdwijnen onder een tapijt. Kunnen we volstaan met een gedeelte?

Ook hier maken we een redelijke kans ons werk zonder problemen te kunnen installeren. Al doende zullen we wel horen hoe de buurt en de studenten en docenten dit hek ervaren en misschien werken ze er wel aan voort….

3. Hek gesloten centrum Steenokkerzeel.

De hekken rond de gesloten centra voor vluchtelingen zijn zeker bij de meest storende. Er zijn 3 reacties binnen gekomen, die dat de beste keuze vinden. De aanwezige leden van de gang zien het zitten, maar vinden de organisatie  en voorbereiding op dit moment te zwaar. Er is ook behoefte aan iets lichters en ludiekers, waar we geen verklaringen bij af moeten leggen. Misschien komt er wel  eens een gelegenheid om aan te sluiten bij een actie van de vluchtelingenorganisaties.

Intussen is vormt zich voor de burelen van FEDASIL bij het Noordstation dagelijks een rij vluchtelingen achter enkele dranghekken.

Misschien toch een idee om alvast zo’n hekje onder handen te nemen?

In het parkje tegenover hebben 50 dakloze families uit verschillende continenten een provisoir tentenkamp opgezet. Dit weekend zijn er solidariteitsacties. Toch niet! Zo juist bericht de radio dat het kamp door de politie is ontruimt.