vuilspruitjes

Sinds een zestal maanden wordt er bij tricot trottoir een nieuw soort groenten gekweekt, onder de naam ‘vuilspruitjes’ (choux de poubelle). Het betreft een koolachtige plant, die gehaakt wordt uit zwerfplastiek (zakjes, veiligheidslinten, verpakkingsmaterialen), dat eerst tot draden wordt verknipt.

De werkwijze voor het haken van  deze koolachtige vormen is eenvoudig: je begint met een rondje van 4 tot 6 kettingsteken     en vervolgens haak je daarin hele  of halve stokjes. Telkens 2 stokjes  in 1 kettingsteek. Zo ga je door en  verdubbelt in iedere rij het      aantal steken. Je zult zien dat het  na een aantal toeren vanzelf begint te kronkelen.

Hoe lang je door wilt gaan bepaal je zelf, maar reken er maar op dat je er niet gauw genoeg van krijgt, want het werkt wel een beetje verslavend.

Behalve spruitjes, brocolis, en andere koolsoorten kun je met deze techniek nog tot vele (vegetale) vormen komen, die ook voor jezelf verrassend zijn.

Je kunt het ook gemakkelijk op je werk doen, tijdens vervelende vergaderingen of als je echt eens even iets met je handen wilt doen. Als je werk klaar is mag je het naar tricot trottoir brengen, waar we verdere plannen smeden voor een ‘recyclage plantage’ (misschien op een plastiekeiland, dat we in of langs het kanaal Brussel- Charleroi willen laten drijven of opstellen).

We doen dit alles ter ondersteuning van iedereen die zich serieus met de strijd tegen de vervuiling van de planeet bezig houdt, maar ook omdat we graag kleinschalig met kunst bezig zijn, in een directe relatie met onze omgeving en de mensen om ons heen. Vandaar dat we ons werk altijd terug in de publieke ruimte zullen plaatsen.

Meestal zonder steun of toestemming van officiële instanties of geldschieters, maar graag in samenwerking met gelijkgezinde verenigingen en comités. Of met culturele instanties die het met ons aandurven…