Bruegeliaans?

Deze zomer doe ik mee aan de 12 editie van de Pajotse kunstwandeling van de vzw Pep-in-gen. Het thema is ‘Bruegeliaanse streken’. Toen hindexet thema eenmaal bekend was, ben ik een aantal mensen in mijn omgeving gaan vragen waaraan zij dachten bij het woord Bruegeliaans. Bij de meesten kwamen de woorden ‘volks’, ‘feesten’, ‘Bourgondische of Pajotse gezelligheid’ als eerste over de lippen.  Zelf zag ik ook meteen de vele aankondigingen van mosselfeesten en pensenkermissen voor mij, die in naam van de oude meester worden gehouden. Gelukkig worden tijdens het Bruegeljaar het  heel wat andere facetten van zijn kunst naar voren geschoven. Hij was toch vooral een schilder en ook een criticus van zijn tijd, die de toenmalige repressie zelf heeft ondervonden en in beeld gebracht. Zo zie ik op verschillende schilderijen een galg staan, klein of groot afgebeeld, maar schijnbaar nonchalant deel uit makend van het landschap. Goed voor dagelijks gebruik dus…

Na de eerste routeverkenning gaan er een aantal beelden door mijn hoofd, waarvan enkele met grote pensen. Pensen aan de galg. ‘Eindig festijn’ valt mij daarna als titel te binnen, want ik zou het Bruegel wel gunnen, dat zijn naam voortaan wat minder aan eetfestijnen verbonden zou zijn.

Die titel slaat voor mij tevens op het materiaal waarmee ik werk, het plastiek. Met de jaarlijkse productie van honderden miljarden tonnen per jaar is onze maatschappij aarde lucht en zeeën aan het vergiftigen, met al wat er in leeft erbij. Daar kan geen enkel recyclage plan tegenop. Refuse, Reduce, Recycle, Re-use. Zeker, maar eerst aan de bron.

En voor mijzelf hoop ik hiermee ook definitief aan het einde van de plastiekbrei te geraken. De gebruikte plastiek zakjes die ik al die jaren verzameld en verwerkt heb, zijn intussen al 2 of 3 keer hergebruikt in nieuwe installaties of objecten. De draden breken nu, sommige zakjes vallen in poeier uiteen en het stinkt!!!

IMG_7576L